PROJEKT

Projekty zieleni przy firmach oraz w przestrzeni publicznej, w tym zieleni przydrożnej i parkowej. Projekty ogrodów dydaktycznych i ścieżek dydaktycznych oraz infrastruktury służącej turystom.

PROJEKT W STREFIE OCHRONY ZABYTKÓW

Projekt obejmuje wykonanie analizy historycznej kompozycji oraz współpracę z biurem konserwatora zabytków na poziomie wytycznych konserwatorskich oraz uzgodnień.

EKSPERTYZY I INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

Ocena drzew pod kątem zdrowotności i zagrożeń wraz z programem pielęgnacji lub wskazaniem do wycinki. Inwentaryzacje drzewostanu, gospodarka drzewostanem.

NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór obejmuje reprezentowanie inwestora w procesie inwestycji, współpracę z wykonawcą i stosownymi urzędami. Posiadamy uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni nadane przez Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział poznański.